Boses ni Maria

May sarili akong mundo at ito ay isang walang hanggang laso na puno ng iba’t ibang kulay na siya na ring bumuo ng aking pagkatao. At sa matagal na panahon, ito ang aking pinaniwalaan, ito ang aking naging sandigan. Ngunit ang paniniwalang ito ang sa aki’y luminlang. Sapagkat ang mundo sa labas ay sadyang madilim, sadyang malupit. Pinilit nito pumasok at sumiksik sa kasingitsingitang parte ng aking buhay, ng aking sarili hanggang unti unting naglaho ang lasong makulay. Hanggang unti unting pinutol ang boses na naglahad kung sino si Maria. Sino nga ba sya? Ako pa ba sya? Sino nga ba ako? Ako lang naman ang nilamon ng mundo.

IMG_8509-0.JPG

Advertisements

Our last walk

One, two, three

I counted my steps as I walk down the aisle of gold and silver, of regret and desire with every step dragging me down. The man waiting for me at the other end, I can no longer recognize for the man I once loved has died.

Over the horizon, we once sat and he said “grab hold, and never let go of the stars.” I did as I ran.

Blockly

Ang sarap bumalik sa pagkabata. Worry and stress free. Buti na lang kahit papano, may way para lahit papano mabalikan yung happiness na naramdaman nung bata pa. Buti na lang may blockly na ginawang masaya at makabuluhan ang paglalaro. πŸ™‚

C Programming and Google Drive

For our recent meeting in our lect class, I was late. I fell asleep then found myself rushing to class. Time went so slow as my mind flew to different places leaving me inside the ICSMH. I was then shocked when our prof mentioned a quiz. I really did try to answer it. Huhu. 😦 For our lab, we are to make a survey. So far, it’s going well. πŸ™‚